Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ansökan om tillvaratagande av vävnad från aborterade foster

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd till tillvaratagande av vävnad från aborterade foster.

Enligt 11 § lagen (1995:831) om transplantation m.m. framgår att vävnad från ett aborterat foster får användas endast för medicinska ändamål. För att sådant material ska få tas till vara fordras att den kvinna som burit fostret samtycker till åtgärden. Innan samtycke inhämtas ska kvinnan ha informerats om åtgärden och den tilltänkta användningen.

Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med Socialstyrelsens tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.

Så här ansöker du om tillstånd till tillvaratagande av vävnad från aborterade foster

Ansökan ska göras på en särskild blankett.

Ansökan samt bilaga (ev. projektplan och tillstånd från Etikprövningsnämnden) skickas till Socialstyrelsen,
106 30 Stockholm.