Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Ansökan om import av frysta spermier

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd till import av frysta spermier.

Enligt 6 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. framgår att frysta spermier får inte utan Socialstyrelsens tillstånd föras in i landet.

Så här ansöker du om tillstånd till import av frysta spermier

Ansökan ska vara skriftlig.

Av ansökan ska framgå den sökandes namn, personnummer och adress. I ansökan berättar du om vad syftet med införseln av frysta spermier är, vem donatorn är och kontaktuppgifter till denne, samt om donatorn samtycker till åtgärden. Ansökan dateras och undertecknas.

Ansökan skickas till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.