Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Hypnos vid en offentlig tillställning/allmän sammankomst

Här hittar du information om hur du kan ansöka om tillstånd att utföra hypnos

Enligt 2 kap. 19 § ordningslagen (1993:1617) får hypnotiska eller liknande experiment inte utan Socialstyrelsens tillstånd förekomma vid en offentlig tillställning eller vid en sådan allmän sammankomst som inte utgör ett led i undervisningen vid gymnasieskola eller högskola eller någon annan skolform på motsvarande nivå.

Så här ansöker du om tillstånd

En ansökan om tillstånd att utföra hypnos vid en offentlig tillställning/allmän sammankomst ska göras skriftligt.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av tillställningen, en beskrivning av vilken information som gått ut till deltagarna och information om när och var tillställningen ska hållas.

Till ansökan bifogar du en kopia av en gällande ansvarsförsäkring.

Ansökan skickas till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.