Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Arbetsplatskod

Här hittar du information om arbetsplatskod.

Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedels-förmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod enligt 4 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Det är landstinget som beslutar om arbetsplatskoder.

Om någon får avslag på en ansökan om arbetsplatskod ska ärendet lämnas över till Socialstyrelsen för prövning.