Testa om du kan få försörjningsstöd

Inkomster

Ange hela hushållets inkomster per månad i respektive ruta. Beloppen ska vara netto efter skatt och avrundade till hela kronor. Inkomster som inte passar in kan du lägga ihop under övrigt. Om du inte anger några inkomster räknas de som noll (0).

Summa: 0

Familjeförhållande

De uppgifter du matar in om hushållets medlemmar avgör vilka belopp som hämtas från riksnormen. Om du inte anger något hämtas beloppet för ensamstående utan barn.

Fyll i hur många barn som bor hos dig:

Summa: 4080

Utgifter

Ange hela hushållets utgifter per månad i respektive ruta. Avrunda till hela kronor. Om du inte anger några kostnader räknas de som noll (0).

Summa: 0

Inkomster 0 kr

Familjeförhållande (riksnorm) 4080 kr

Utgifter 0 kr

Total 4080 kr

Resultat: