Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Frågor och svar om förändringar i kunskapsprovsprocessen – Legitimation för utbildade utanför EU och ESS

  • Ämne: Legitimation för utbildade utanför EU och ESS – Förändringar i kunskapsprovsprocessen

Innehåll


Vid frågor om anmälning eller om provtillfällen hänvisar vi till lärosätena som anordnar provet.

När börjar den nya femårsperioden räknas?

Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år. De fem åren börjar räknas från och med den 1 juli 2019.

Om jag skriver kunskapsprovet fram till och med den 30 juni 2019 utan att bli godkänd, betyder det att jag från och med den 1 juli 2019 får tre nya försök?

Ja, du får tre nya försök på den teoretiska delen och tre på den praktiska delen, från och med den 1 juli 2019.

Om jag inte har blivit godkänd på den praktiska delen fram till och med den 30 juni 2019, får jag då tre nya praktiska försök från och med den 1 juli 2019?

Ja, du får tre nya praktiska försök från och med den 1 juli 2019.

Jag har förbrukat mina tre teoretiska provtillfällen. Får jag anmäla mig till kunskapsprovet?

Om du inte har fått beslut om avslag från Socialstyrelsen kan du anmäla dig till kunskapsprovet direkt.

Om du har fått beslut om avslag från Socialstyrelsen behöver du begära omprövning av ditt beslut. Om du efter omprövning får ett bifallsbeslut från Socialstyrelsen kan du anmäla dig till kunskapsprovet.

Jag har fått godkänt på den teoretiska delen av kunskapsprovet och förbrukat båda mina tillfällen på den praktiska delen. Får jag anmäla mig till kunskapsprovet?

Om du inte har fått beslut om avslag från Socialstyrelsen kan du anmäla dig till kunskapsprovet direkt.

Om du har fått beslut om avslag från Socialstyrelsen behöver du begära omprövning av ditt beslut. Om du efter omprövning får ett bifallsbeslut från Socialstyrelsen kan du anmäla dig till kunskapsprovet.

Om du sedan tidigare är godkänd på den teoretiska delen men underkänd på den praktiska delen så behöver du inte göra om det teoretiska provet.

Om jag har gjort TULE-provet tidigare och misslyckats vid samtliga tre tillfällen, får jag då anmäla mig till det nya kunskapsprovet nu?

Nej, ändringen gäller bara för de som har fått beslut om att göra det nya kunskapsprovet eller de som har fått beslut om att göra TULE-prov men ännu inte har förbrukat alla sina tre provtillfällen.

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00