Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM-IV-Axis I Disorders)

  • Målgrupp: Ungdomar under 18 år som använder, missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika.
  • Typ av metod: Bedömningsmetod

SCID-I är en semistrukturerad intervju som används för att diagnosticera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Den svenska översättningen gjordes av bokförlaget Pilgrim Press 1998.


Målgrupp

Vuxna.

Syfte

Syftet med SCID-I är att erbjuda strukturstöd vid psykiatrisk diagnostisk intervju. Ett särskilt avsnitt i SCID-I är inriktat på diagnostik av missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser.

Innehåll och genomförande

Konstruktion

SCID-I är en semistrukturerad intervju som används för att diagnosticera personer med psykiska sjukdomar och störningar. Instrumentet kan även användas för att ställa diagnos av missbruk eller beroende av alkohol eller andra substanser enligt DSM-IV. Då får klienten först besvara vissa övergripande frågor kring sitt alkoholbruk. Därefter följer frågor som både är mer öppna samt ja- eller nej-frågor och som följer DSM-IV-kriterierna för missbruk och beroende.

Omfattning och intensitet

Poängsättning och återkoppling

Metoden bygger inte på poängsättning. Återkoppling sker genom att intervjuaren på ett för klienten anpassat sätt informerar om resultatet.

Tidsåtgång

5–15 minuter.

Utbildning och licens

Tillgänglighet:

Pilgrim Press

Krav på förkunskaper:

För att använda SCID-I krävs omfattande kunskaper om psykiska sjukdomar och störningar och om kriterierna i DSM-systemet.

Krav på utbildning

Ingen särskild utbildning eller licens krävs.

Hänvisning till kunskapsunderlag

SCID-I i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård

Referenser

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014.

 

Kontakt