Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utländska medborgare

Här hittar du information om EU/EES-medborgares uppehållsrätt och om personer som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.

Uppehållsrätten för EU/EES-medborgare och deras anhöriga

EU/EES-medborgare har uppehållsrätt efter tre månader om de uppfyller något av villkoren för uppehållsrätt. Till skillnad från uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är uppfyllt.

EU/EES-medborgare delas in i ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva.

Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare

Som ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling med svenska medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare

Som ekonomiskt icke-aktiva räknas till exempel studenter och pensionärer. De har uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning.

Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare

Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp.

Socialtjänstens ansvar för EU/EES-medborgare

Socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling hos socialtjänsten.

Även turister och utlänningar utan uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har rätt att få en ansökan om ekonomiskt bistånd prövad av vistelsekommunen. Liksom för tillfälliga besökare från andra kommuner i Sverige, kan dock biståndet bli begränsat till exempelvis hjälp till hemresa.

Mer information finns i vår publikation Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare.

Du kan även besöka webbplattformen EU-medborgare i Sverige, med samlad information från myndigheter, kommuner och civila samhället.

Personer som söker asyl eller uppehållstillstånd

Den som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige får ofta ekonomisk ersättning från Migrationsverket i form av dagersättning, enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA).

Men de som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning och bor hos den anhörige kan få dagersättningen utbetald av kommunen. Kommunen ansöker sedan hos Migrationsverket om att få tillbaka sina utlägg.