Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Riksnormen för försörjningsstöd

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2019 (gäller från och med 1 januari 2019)

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt följande tabeller.

I riksnormen 2019 har normens samtliga poster räknats upp med 2 procent, avrundat till närmaste tiotal, jämfört med riksnormen 2018.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder 0 år 1–2 år 3 år 4–6 år 7–10 år 11–14 år 15–18 år 19–20 år
Summa personliga
kostnader
2 130 2 380 2 120 2 380 2 990 3 440 3 880 3 910
Utan lunch
5 dagar/vecka
2 000 2 190 1 940 2 120 - - - -

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor

 

Ensamstående Sambor
Summa personliga kostnader 3 090 5 570

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushållskostnader
990 1 100 1 380 1 570 1 810 2 050 2 220

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sammanboende.

För att räkna ut riksnormen för den personen lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:

1 810 kr / 5 personer + 3 090 kr = 3 452 kr

Riksnormen tar hänsyn till

 • hur många personer som finns i hushållet
 • ålder på barn och skolungdomar
 • om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 • om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygien
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.

Riksnormen för 2019 – för utskrift