Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Återbetalning av ekonomiskt bistånd

Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd inte behöver återbetalas men socialtjänsten kan få tillbaka pengar i vissa situationer. Det finns regler för detta i socialtjänstlagen och i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Återbetalning från privatpersoner

Socialtjänsten kan enligt socialtjänstlagen kräva tillbaka ekonomiskt bistånd som betalats ut till privatpersoner 

  • om utbetalningen visat sig vara felaktig (9 kap. 1§ SoL)
  • när det handlar om pengar som betalats ut som förskott på en förmån, om den enskilde är indragen i en arbetskonflikt, eller om den enskilde inte kan förfoga över sina inkomster eller tillgångar (9 kap. 2§ SoL)
  • om det finns en överenskommelse om återbetalning (9 kap. 2§, andra stycket, SoL).

Överenskommelser om återbetalning kan bli aktuella för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som en person egentligen inte har rätt till, men beviljats i väntan på att till exempel sälja en tillgång och frigöra pengar. En förutsättning för återkrav är att man vet att inkomsten kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter.

 

Återbetalning från Försäkringskassan

Socialtjänsten kan få tillbaka pengar från Försäkringskassan när Försäkringskassan beviljar och betalar ut en förmån retroaktivt. Detta gäller när socialtjänsten betalat ut bistånd för försörjningen för samma period (107 kap. 5§ Socialförsäkringsbalken).