Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Vårdval

Sedan 1990-talet är utförs allt mer av vården i Sverige i privat regi. Under 2000-talet har utvecklingen fortsatt med olika modeller för vårdval, och 2008 beslutade regeringen att införa vårdval i hela primärvården.

Socialstyrelsen anser att målet att öka valfriheten och mångfalden i vården är lovvärt, men att det finns problem med denna utveckling. Ett problem är att politikerna är oeniga i utformningen av systemen.

Myndigheten känner oro över att vårdvalsmodellerna kan leda till sämre vård, framför allt för människor med komplexa sjukdomstillstånd som bor i socioekonomiskt svaga områden. Effekterna av systemen måste därför studeras mycket noga.

Kontakt

Övergripande frågor, och frågor om akutmottagningar och fysisk tillgänglighet
Sevim Barbasso Helmers
075-247 41 82