Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Vårdgarantin

Den 1 januari 2019 förstärktes den lagstadgade vårdgarantin. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Detta ersätter den tidigare bestämmelsen om 7 dagar till läkarbesök.

Den 1 juli 2010 lagstadgades vårdgarantin. Vårdgarantin beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården. Tidsgränserna i vårdgarantin beskrivs med sifferkombinationen 0, 3, 90, 90 dagar.

Siffrorna står för följande:

0 – Om du söker primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen, så ska du få kontakt med dem samma dag som du söker dem.

3 – Om du söker primärvården, så ska du inom 3 dagar få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

90 – Som patient ska du som mest behöva vänta i 90 dagar, efter det att en remiss har gått iväg, på ett första besök i den specialiserade vården.

90 – Som patient ska du inte behöva vänta i mer än 90 dagar på den behandling eller operation som specialistläkaren har ordinerat.

Landstingen blir i och med lagstadgandet skyldiga att hålla tidsgränserna.

Patientlagen kom till i januari 2015 för att stärka och tydliggöra patientens ställning samt för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i hälso- och sjukvården.