Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Om effektivitet

När offentliga medel används så effektivt som möjligt kan fler människor få den vård och omsorg de behöver. Här beskriver vi vad vi menar med effektivitet.

Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på bästa sätt utifrån de mål som finns för verksamheten. Med begreppet på bästa sätt avses att resurserna ska användas till rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

  • Rätt saker – handlar om att använda behandlingar och insatser som är effektiva, det vill säga ger effekt på det som är syftet med behandlingen eller insatsen och som samtidigt har få negativa biverkningar.
  • På rätt sätt – handlar om att behandlingar och insatser måste ges på det sätt som ger positiva effekter, det vill säga att de ska hålla en hög kvalitet.
  • I rätt tid – handlar om att behandlingar och insatser är tillgängliga då behovet för dem uppstår. Är de inte tillgängliga kan det medföra negativa effekter som lidande och oro men också ha ökade kostnader till följd.

Socialstyrelsens modell av produktivitet och effektivitet

Socialstyrelsens modell av produktivitet och effektivitet

Verksamhetens mål och uppdrag är grunden för arbetet med effektivitet inom vård och omsorg. Ansvariga för verksamheten behöver konkretisera målen med hänsyn till behov och efterfrågan.

För att nå målen och utföra uppdragen tilldelas verksamheten resurser. Resurser består till exempel av personal, utrustning, lokaler, hjälpmedel och läkemedel. De samlade resurserna kan ofta mätas i kostnader.

Resurserna omvandlas sedan till varor och tjänster och inom vård och omsorg handlar det ofta om produktion av tjänster. Produktionsvolymen kan till exempel mätas genom antal besök, antal personer som får en insats, antal operationer eller antal boendedygn.

Produktionsvolymen säger ingenting om effekten av behandlingen eller insatsen för den individ som har tagit del av den. Det gör däremot resultatet, som just mäter effekten av vården och omsorgen.

Resultaten kan bland annat mätas genom andel som överlever en viss operation, andel som återgått till arbete, andel som fått ökad livskvalitet, trygghet eller minskad smärta och oro. Resultatet mäts sedan mot de mål som ställs upp för verksamheten, det vill säga grad av måluppfyllelse.

Skillnad mellan produktivitet och effektivitet

Produktivitet redovisar resurserna i förhållande till produktionsvolymen. Effektvitet tar däremot hänsyn till resurser, produktionsvolym, resultat och grad av måluppfyllelse.