Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Effektivitet

De här sidorna är till för dig som arbetar med effektivitetsanalyser i vård och omsorg som finansieras med offentliga medel. Syftet är att du ska kunna använda olika metoder för att mäta effektivitet och förstå vad produktivitet och effektivitet är.

På Socialstyrelsen pågår ett långsiktigt arbete med att skapa förutsättningar för att mäta effektivitet inom vård och omsorg. Vi utvecklar data och testar olika angreppssätt för att kunna belysa och beräkna effektivitet.

Metoder och praktiska exempel hjälper dig mäta effektivitet

Som stöd till dig som arbetar med effektivitetsanalyser i vård och omsorg har vi tagit fram en modell för att göra effektivitetsanalyser och praktiska exempel på hur du kan göra för att mäta effektivitet. Dessa finns beskrivna i:

  • Handbok för utveckling av effektivitetsindikatorer 
    Handboken beskriver olika perspektiv, angreppssätt och metoder som bör användas och belysas vid effektivitetsanalyser. I den tas det också upp vad produktivitet och effektivitet är och vilka förutsättningar som behövs för att mäta dessa.
  • Effektivitet i praktiken
    Rapporten bygger vidare på handboken för effektivitetsanalyser. Den visar med ett antal praktiska exempel hur du kan mäta effektivitet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Rapporten omfattar bland annat områdena barn- och ungdomsvård, vård och omsorg om äldre, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvård.