Film och VR-film om möten

Filmerna i utbildningsmaterialet visar olika möten som kan upplevas utmanande för dig som arbetar inom hälso-och sjukvården. De kan vara underlag för självreflektion eller reflektion i grupp snarare än att de ger färdiga lösningar. Alla filmer är baserade på verkliga berättelser. Här visar vi exempel på filmer i olika format. I utbildningsmaterialet får du även se fler filmer där Maja, Claudia och Miriam möter vården.

Film
"Jag duger aldrig"
Pontus som söker hjälp för sina kontrollbehov och ätstörningar men han säger inte alltid hela sanningen. Vad är det vi inte ser?
Ett möte – olika bemötanden
"Jag vill inte opereras"
Möt en person med både psykos och somatisk sjukdom som möter vården. Ett möte visas med två olika bemötanden, ett bättre och ett sämre. Den här visar det bättre.
VR-film
"Vi måste skynda oss”
VR-film kan öka förståelsen för hur det är att leva med kommunikationssvårigheter. Maria som sitter i rullstol blir hämtad av vårdpersonal. Upplev mötet utifrån patientens perspektiv.
Publicerad: