Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Vaccinationernas påverkan på risken att sprida smitta har minskat i och med omikronvarianten, men en effekt finns ändå efter vaccination med påfyllnadsdosen, även om denna är övergående.

För dig som är personal

Du som jobbar inom vård och omsorg arbetar många gånger fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19. Vaccinationernas påverkan på risken att sprida smitta har minskat i och med omikronvarianten, men en effekt finns ändå efter vaccination med påfyllnadsdosen, även om denna är övergående. Genom att vaccinera dig mot covid-19 och ta de påfyllnadsdoser som erbjuds skyddar du även dig själv från att bli allvarligt sjuk.

Det är också viktigt att fortsätta arbeta utifrån de basala hygienrutinerna, som alltid är grundläggande i arbetet med att förebygga smittspridning.

För dig som är chef och verksamhetsansvarig

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten har en vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg.

Mer om det ansvar som verksamheter inom vård och omsorg har för att personalen är vaccinerad mot covid-19, med syftet att förhindra smittspridning

SKR har tagit fram svar på frågor om arbetsgivarens ansvar gällande vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svar på frågor som personal kan ha gällande vaccination mot covid-19 (som kan användas som samtalsstöd)

Senast uppdaterad:
Publicerad: