Sommarhälsningar från verksamheter inom socialtjänsten

Inför sommaren 2021 lägger vi ut en serie artiklar och hälsingar, som ska underlätta planeringen och arbetet för verksamheter inom socialtjänsten.

För alla sommarvikarier och ny personal inom socialtjänsten har vi utbildningar i basala hygienrutiner och introduktionsutbildningen för arbete inom socialtjänsten.

Stöd och information som kan vara särskilt aktuell för dem som är nya inom socialtjänsten:

Kunskapsguiden.se hittar du samlad information och kunskap och tips på kostnadsfria utbildningar från Socialstyrelsen, andra myndigheter och organisationer.

Värmebölja – att förebygga och hantera dess effekter

Höga temperaturer och värmeböljor förväntas inträffa allt oftare i Sverige och det gäller att förebygga de negativa hälsoeffekter som kan komma av en värmebölja. Många som har hemtjänst, bor på vårdboenden eller i LSS-boenden kan tillhöra en eller flera riskgrupper och vara extra känsliga för höga temperaturer.

I temat om värmebölja får verksamhetsansvariga och ledning stöd i att förbereda sig och planera sina verksamheter för att förebygga risker. Genom att förbereda verksamheten kan man minska eller helt eliminera hälsoeffekter och dödsfall.

Temat Värmebölja – att förebygga och hantera dess effekter

Yrkesintroduktion för sommarpersonal och nyanställda

Ansvarar du för att introducera nyanställda som arbetar med personer med funktionsnedsättning eller inom äldreomsorgen? I så fall kan Kunskapsguidens stöd till yrkesintroduktion vara intressant för dig.

Läs mer om yrkesintroduktion för baspersonal

Sommarhälsningar

Här samlar vi hälsningar från olika verksamheter inom socialtjänsten som delar med sig av sina arbetssätt med fokus på förberedelser inför sommaren och rutiner som har gett goda resultat.

Botkyrka
En ökad bemanning tack vare statsbidrag skapar trygghet och bidrar till kvaliteten i omsorgen.
Läs mer om Botkyrkas arbete
Tibro
Många öppna verksamheter inom äldreomsorgen kommer nu igång igen efter att ha varit stängda under pandemin. I Tibro har träffpunkt Solsidan öppnat – om än i begränsad skala. Flera försiktighetsåtgärder har vidtagits.
Läs mer om Tibros arbete
Gotland
Gotland har satsat på extra bemanning och utbildning för semestervikarier.
Läs om hur Gotland planerat inför sommaren
Publicerad: