Säkra besök i äldreomsorgen

Denna sida är inte längre aktuell, den skapades när besöksförbudet infördes för att visa på goda exempel om hur olika kommuner jobbade med säkra besök.

Just nu råder ett generellt besöksförbud på landets äldreboenden. Samtidigt är det viktigt att personalen stödjer de boendes sociala kontakt med anhöriga. Här finns exempel på hur kommuner arbetar.

Olika verksamheter har olika förutsättningar, och lösningar behöver därför se olika ut.

Checklista för bättre samtal med personer som har svårt att höra

Nu när det är viktigt att hålla avstånd kan personer med hörselnedsättning ha extra svårt att höra, även om de har hörapparat. I checklistan finns tips på sådant som är bra att tänka på, för att skapa en bättre samtalsmiljö.

Dokumentet har uppdaterats sedan besöksförbudet infördes. 

Checklista för bättre samtal med personer som har svårt att höra (pdf)

Checklista för att hindra smittspridning på äldreboenden

I checklistan finns reflektionsfrågor och tips som kan inspirera till förbättringar − på kort och lång sikt. Dokumentet kan också vara relevant för andra verksamheter på socialtjänstens område, till exempel korttidsboenden.

Dokumentet har uppdaterats sedan besöksförbudet infördes. 

Checklista för att hindra smittspridning på äldreboende – checklista med reflektionsfrågor (pdf)

Bollnäs
På Gutenbergs särskilda boende säkerställdes snabbt att personalen kunde hjälpa boende och anhöriga att ha digital kontakt. För fysiska besök i verksamheten har de ordnat så kallade ”coronaskärmar” i plexiglas, men också skuggiga mötesplatser där personerna håller fysiskt avstånd. För boende som mår bäst inomhus - där det är lättare att reglera temperaturen - finns det möjlighet att sitta i ett uterum eller på en balkong.
Falkenberg
På ett demensboende i Falkenberg finns en flyttbar plexiglasmodul för säkra besök utomhus under tak. Här kan boende och anhöriga träffas och fika utan att riskera att någon smittas. Till en början genomfördes träffarna på en altan, men då ville andra gärna delta i mötena. Därför har mötesplatsen flyttats till en lugnare, mer avskild
Haparanda
På ett äldreboende i Haparanda har de satt upp en plexiglasskärm på gården, så att de boende kan träffa anhöriga på ett säkert sätt. De boende får också hjälp av personalen att ha kontakt med nära och kära på andra sätt än fysiskt; via telefonsamtal, sms med bilder eller videohälsningar och sång. Eller som sjuksköterskan och hygienombudet Teresa säger; att de jobbar med att hålla avstånd med kärlek.
Simrishamn
På Pilegården arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende hjälp med videosamtal med nära och kära. För att det inte ska kännas svårt att ha kontakt gör de sig mer tillgängliga för att hjälpa till med tekniken. Utomhus på gården finns mötesplatser där boende och anhöriga håller avstånd. För regniga och varma dagar finns en särskild besökslägenhet i en avskild del av boendet, dit boende kan komma inifrån medan besökarna kommer från altanen.
Publicerad: