Säkra besök i äldreomsorgen under covid-19

Just nu är det besöksförbud på landets äldreboenden. Samtidigt är det viktigt att verksamheter stödjer de äldres sociala kontakt med anhöriga. Här finns exempel på hur några kommuner arbetar med säkra besök.

Besök får bara göras om verksamhetschefen har tillåtit ett undantag från besöksförbudet. Olika verksamheter har olika förutsättningar, och lösningarna behöver därför se olika ut. Mer information finns i våra allmänna råd.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

Tips för samtal på avstånd
Vad kan du tänka på när du pratar med någon som har svårt att höra? Det är alltid viktigt, men kanske särskilt aktuellt nu när många äldre får träffa sina närstående på avstånd, eller med ett plexiglas mellan.

Svårt att höra - checklista för bättre samtal (pdf)

Bollnäs 

På Gutenbergs särskilda boende säkerställdes snabbt att personalen kunde hjälpa boende och anhöriga att ha digital kontakt. För fysiska besök i verksamheten har de ordnat så kallade ”coronaskärmar” i plexiglas, men också skuggiga mötesplatser där personerna håller fysiskt avstånd. För boende som mår bäst inomhus - där det är lättare att reglera temperaturen - finns det möjlighet att sitta i ett uterum eller på en balkong. 

Se hela intervjun på Facebook

Falkenberg

På ett demensboende i Falkenberg finns en flyttbar plexiglasmodul för säkra besök utomhus under tak. Här kan boende och anhöriga träffas och fika utan att riskera att någon smittas. Till en början genomfördes träffarna på en altan, men då ville andra gärna delta i mötena. Därför har mötesplatsen flyttats till en lugnare, mer avskild plats. Personalen vill gärna fortsätta med träffarna eftersom de märkt att de boende blir glada av möten med sina nära.

Se hela intervjun på Facebook

Haparanda

På ett äldreboende i Haparanda har de satt upp en plexiglasskärm på gården, så att de boende kan träffa anhöriga på ett säkert sätt. De boende får också hjälp av personalen att ha kontakt med nära och kära på andra sätt än fysiskt; via telefonsamtal, sms med bilder eller videohälsningar och sång. Eller som sjuksköterskan och hygienombudet Teresa säger, att de jobbar med att hålla avstånd med kärlek.

Se hela intervjun på Facebook

Simrishamn

På Pilegården arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende hjälp med videosamtal med nära och kära. För att det inte ska kännas svårt att ha kontakt gör de sig mer tillgängliga för att hjälpa till med tekniken. Utomhus på gården finns mötesplatser där boende och anhöriga håller avstånd. För regniga och varma dagar finns en särskild besökslägenhet i en avskild del av boendet, dit boende kan komma inifrån medan besökarna kommer från altanen.

Se hela intervjun på Facebook

Onsala

På äldreboendet Vickan i Onsala hjälper ungdomar från organisationen Ung Omsorg till med träffar utomhus. Ungdomarna har fått arbetskläder, visir och utbildning i basala hygienrutiner. De följer tydliga rutiner för att besöken ska vara så säkra som möjligt. Med ungdomarnas hjälp kan Vickan låta fler boende ta emot fysiska besök från närstående på ett säkert sätt.   

Se hela intervjun på Facebook

Publicerad: