Analys och utveckling av områden som påverkats av covid-19

Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet har behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen redovisar och kommenterar här utvecklingen på olika områden. Totalt rör det sig om åtta områden.

Analyser

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19

Faktablad - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 24 september (pdf)

Bilaga - effekter på ekonomiskt bistånd, 24 september (pdf)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården

Faktablad - besök i tandvården, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker psykiatrisk akutmottagning

Faktablad - färre söker vård på psykiatrisk akutmottagning under coronapandemin, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar

Faktablad - besök somatiska akutmottagningar, 25 juni (pdf)

Covid-19 pandemins påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet

Faktablad - påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet, 25 juni (pdf)

Hur drabbas cancerpatienter av covid-19?

Faktablad - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Bilaga - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Appendix - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Hur påverkar covid-19 vård och väntetider?

Hur covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider, 17 juni (pdf)

Läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19

Faktablad - läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit, 8 juli (pdf)

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (24 juni)

Statistik med anledning av sjukdomen covid-19

Här finns statistik kopplad till covid-19, bland annat om antalet avlidna, åldersfördelning, regionsfördelning, samsjuklighet samt antal avlidna per dag

Publicerad: