Analys och utveckling av områden som påverkats av covid-19

Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet har behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen redovisar och kommenterar här utvecklingen på olika områden.

Analyser

Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer

Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer, 17 juni (pdf)

Bilaga 1 - Folder - covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer, 17 juni (pdf)

Bilaga 2 - Sammanfattande tabell - covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till nationella riktlinjer, 17 juni (pdf)

Covid-19-effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin

Covid-19-effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin, 7 juni (pdf)

Bilaga 1 - figurer och dataunderlag – covid-19-effekter på produktion, köer och väntetider i barn- och ungdomspsykiatrin, 7 juni (excel)

Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården

Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården, 11 maj (pdf)

Bilaga 4 - figurer och dataunderlag – Analys av första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården, 11 maj (excel)

Sexuellt överförda infektioner - påverkan av pågående
coronapandemi

Faktablad - sexuellt överförda infektioner - påverkan av pågående
coronapandemi, 23 april (pdf)

Bilaga 1–4 - sexuellt överförda infektioner-påverkan av pågående coronapandemi, 23 april (pdf)

Statistik om tillstånd efter covid-19

Faktablad - statistik om tillstånd efter covid-19, 15 april (pdf)

Covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning

Faktablad - covid-19 bland personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning, 6 april (pdf)

Förändringar i barns och ungas vårdbesök med anledning av covid-19

Faktablad - förändringar i barns och ungas vårdbesök med anledning av covid-19, 25 februari (pdf)

Pågående behandling med läkemedel mot hypertoni eller hjärtsvikt och risken att dö i covid-19

Faktablad - pågående behandling med läkemedel mot hypertoni eller hjärtsvikt och risken att dö i covid-19, 24 februari (pdf)

Bilaga - pågående behandling med läkemedel mot hypertoni eller hjärtsvikt och risken att dö i covid-19, 24 februari (pdf)

Effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten

Faktablad - effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten, 12 januari (pdf)
Bilaga - effekter av covid-19 på anmälningar gällande barn till socialtjänsten, 12 januari (pdf)

Minskad antibiotikaanvändning under covid-19-pandemin har inte lett till fler allvarliga infektioner

Faktablad - minskad antibiotikaanvändning under covid-19-pandemin har inte lett till fler allvarliga infektioner, 21 december (pdf)

Bilaga - minskad antibiotikaanvändning under covid-19-pandemin har inte lett till fler allvarliga infektioner, 21 december (pdf)

Uppdaterade rutiner, utbildning i och ökad följsamhet till basala hygienrutiner i kommunerna utifrån covid-19

Faktablad - rutiner, utbildning och ökad följsamhet till basala hygienrutiner, 17 december (pdf)

Användning av antitrombotiska läkemedel och risken för att dö i covid-19

Faktablad - användning av antitrombotiska läkemedel och risken för att dö i covid-19, 15 december (pdf)

Metodbilaga - användning av antitrombotiska läkemedel och risken för att dö i covid-19, 15 december (pdf)

Analys av hur patienter besöker somatiska akutmottagningar under och efter första covid-19-vågen, del 2

Del 2: Analys av hur patienter besöker somatiska akutmottagningar under och efter första covid-19-vågen, 3 december (pdf)

Bilaga – Tabeller – Diagnosgrupper per kön och åldersgrupp, 3 december (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar, del 1

Del 1: Effekter av covid-19 på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar, 25 juni (pdf)

Hur har första covid-19-vågen påverkat produktion, köer och väntetider?, del 2

Del 2: Analys av första covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården, 27 november (pdf)

Bilaga - tabeller, Analys av första covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården, 27 november (excel)

Hur påverkar covid-19 vård och väntetider?, del 1

Del 1: Hur covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider, 17 juni (pdf)

Psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under coronapandemin

Faktablad - psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under coronapandemin, 5 november (pdf)

Hur covid-19 har påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt

Faktablad - hur covid-19 påverkat vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt, 22 oktober (pdf)

Färre i ordinärt boende har fått insatser från socialtjänsten

Faktablad - färre i ordinärt boende har fått insatser från socialtjänsten, 14 oktober (pdf)

Effekter av covid-19 på läkemedelsanvändningen

Faktablad - effekter av covid-19 på läkemedelsanvändning,13 oktober (pdf)

Bilaga - analysstrategi och bastabeller, effekter av covid-19 på läkemedelsanvädning,13 oktober (pdf)

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 4

Faktablad - utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19 – faktablad 4, 7 oktober 2021 (pdf)

Bilaga – Tabeller – Utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 7 oktober 2021 (excel)

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 3

Faktablad del 3 - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 25 februari (pdf)

Bilaga del 3 - effekter av ekonomiskt bistånd, 25 februari (excel)

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 2

Faktablad del 2 - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 5 november (pdf)

Bilaga del 2, effekter av ekonomiskt bistånd, 5 november (excel)

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 1

Faktablad del 1 - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 24 september (pdf)

Bilaga del 1 - effekter på ekonomiskt bistånd, 24 september (excel)

Effekter av covid-19 tandvårdsbesök bland barn och vuxna, del 3

Faktablad del 3 - besök i tandvården, 2 mars (pdf)

Bilaga del 3 - besök i tandvården, 2 mars (excel)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 2

Faktablad 2 - besök i tandvården, 3 november (pdf)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 1

Faktablad 1 - besök i tandvården, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker psykiatrisk akutmottagning, del 2

Faktablad del 2 - Färre besök vid psykiatriska akutmottagningar under coronapandemin men fler inläggningar, 15 december (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker psykiatrisk akutmottagning, del 1

Faktablad del 1 - färre söker vård på psykiatrisk akutmottagning under coronapandemin, 25 juni (pdf)

Covid-19 pandemins påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet

Faktablad - påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet, 25 juni (pdf)

Hur drabbas cancerpatienter av covid-19?

Faktablad - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Bilaga - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Appendix - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19

Faktablad - läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit, 8 juli (pdf)

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (24 juni)

Senast uppdaterad:
Publicerad: