Analys och utveckling av områden som påverkats av covid-19

Utbrottet av covid-19 har lett till att läget är oförutsägbart och svårhanterligt för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Sveriges akut- och intensivvårdskapacitet har behövt utökas, och annan vård har behövt kliva åt sidan för att göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter. Socialstyrelsen redovisar och kommenterar här utvecklingen på olika områden. Totalt rör det sig om åtta områden.

Analyser

Psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under coronapandemin

Faktablad - psykiatriska tillstånd och psykofarmaka under coronapandemin, 5 november (pdf)

Hur covid-19 har påverkat akut vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt

Faktablad - hur covid-19 påverkat vård av äldre med stroke och hjärtinfarkt, 22 oktober (pdf)

Färre i ordinärt boende har fått insatser från socialtjänsten

Faktablad - färre i ordinärt boende har fått insatser från socialtjänsten, 14 oktober (pdf)

Effekter av covid-19 på läkemedelsanvändningen

Faktablad - effekter av covid-19 på läkemedelsanvändning,13 oktober (pdf)

Bilaga - analysstrategi och bastabeller, effekter av covid-19 på läkemedelsanvädning,13 oktober (pdf)

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 2

Faktablad del 2 - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 5 november (pdf)

Bilaga del 2, effekter av ekonomiskt bistånd, 5 november (excel)

Effekter på ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, del 1

Faktablad del 1 - ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19, 24 september (pdf)

Bilaga del 1 - effekter på ekonomiskt bistånd, 24 september (excel)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 2

Faktablad 2 - besök i tandvården, 3 november (pdf)

Effekter av covid-19 på besök i tandvården, del 1

Faktablad 1 - besök i tandvården, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker psykiatrisk akutmottagning

Faktablad - färre söker vård på psykiatrisk akutmottagning under coronapandemin, 25 juni (pdf)

Effekter av covid-19 på hur patienter besöker somatiska akutmottagningar

Faktablad - besök somatiska akutmottagningar, 25 juni (pdf)

Covid-19 pandemins påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet

Faktablad - påverkan på screeningverksamheter inom cancerområdet, 25 juni (pdf)

Hur drabbas cancerpatienter av covid-19?

Faktablad - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Bilaga - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Appendix - Förekomst och utfall av covid-19 hos personer med cancer, 17 juni (pdf)

Hur påverkar covid-19 vård och väntetider?

Hur covid-19 har påverkat vårdkontakter, operationer och väntetider, 17 juni (pdf)

Läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19

Faktablad - läkemedelsanvändningen hos personer som intensivvårdats eller avlidit, 8 juli (pdf)

Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser 2020 – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (24 juni)

Statistik med anledning av sjukdomen covid-19

Här finns statistik kopplad till covid-19, bland annat om antalet avlidna, åldersfördelning, regionsfördelning, samsjuklighet samt antal avlidna per dag

Publicerad: