Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Blanketter

Här hittar du alla Socialstyrelsens blanketter. Vissa blanketter kan fyllas i på bildskärmen och sedan skrivas ut. Det går inte att spara data som du skrivit i blanketter. Pdf-blanketter kräver minst version 5 av Acrobat Reader.

Blanketter för handläggning av faderskapsärenden och medgivandeutredning inför internationell adoption finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).


Blankett Språk Blankettnummer
Allvarlig avvikande händelse enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 5
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Allvarlig avvikande händelse enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ - Anmälan av
Allvarlig biverkning enligt 5 § lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 6
Att få tillvarata biologiskt material från levande donator för transplantation i de fall då donatorn är underårig eller lider av psykisk störning - Ansökan om tillstånd enligt 8 § lagen (1995:831) om... Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 4
Biobanker - Anmälan av Svenska SOSFS 2013:2 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Biobanker - Anmälan av
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Anmälan av verksamhet Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 1
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Anmälan av verksamhet
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport Svenska SOSFS 2013:17 Bilaga 2
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation - Årlig rapport Svenska SOSFS 2012:14 Bilaga 7
Utlämnande av vävnadsprover från biobank - Anmälan om Svenska SOSFS 2013:2 Bilaga 2
Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.Läs mer om Utlämnande av vävnadsprover från biobank - Anmälan om

Sök och avgränsa

Programvara för blanketter

Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil till mottagare (se upp om blanketten kräver namnteckning). Många organisationer, myndigheter och företag har licenser för Acrobat fullversion – tala med IT-ansvarig. 

Ladda ner Adobe Reader