Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Ett hem att växa i är en uppdaterad grundutbildning för jour- och familjehem och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Utbildningsmaterialet består av två delar – en lärobok (Familjehemmets bok) och en studiehandledning för utbildare.

Ett hem att växa i har under 2017 anpassats så att det också kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Utbildningens syfte

Utbildningen ska ge kommuner möjlighet att erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet så att alla barn och unga som placeras i jour- och familjehem får god vård och omsorg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla typer av familjehem för barn i alla åldrar med skiftande bakgrund och behov – både jourhem som tar emot barn akut och för kortare tid och enskilda hem som tar emot barn för mer stadigvarande vård och fostran. Det kan vara nätverkshem eller familjehem som inte har någon tidigare relation till barnet.

Innehåll

Utbildningen förväntas ge deltagarna

  • allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget
  • kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera
  • kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas
  • möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Det är viktigt att hela kunskapsunderlaget förmedlas, men övningar och moment kan anpassas utifrån kursledarnas och deltagarnas behov.

Materialet har under 2017 utvecklats och kompletterats med kunskaper om ensamkommande barns situation och behov. Det har också reviderats utifrån ny lagstiftning.

Upplägget

Utbildningen är tänkt att vara uppdelad i åtta möten som är kopplade till ett kapitel var i Familjehemmets bok. Varje möte är planerat till tre timmar och den sammanlagda utbildningstiden är 24 timmar.

Det är möjligt att genomföra utbildningen under exempelvis helger samt lägga ihop flera utbildningstillfällen.

Utbildningsgrupperna kan sättas samman utifrån lokala förutsättningar och förändringar av behov över tid.

Krav på kursledare

Utbildningen genomförs lämpligen av två kursledare varav minst en har erfarenhet från socialtjänstens familjehemsvård. Socialnämnden ansvarar för att all personal har lämplig utbildning och erfarenhet.

Beroende på kursledarens tidigare kompetens kan fördjupning behövas kring kursens innehållsmässiga teman, men också kring rollen som utbildare och kursledare.

Utbildningsmaterial

Materialet till utbildningen består av:

Kursledarutbildning

Vi erbjuder i samarbete med de regionala stödstrukturerna kursledarutbildningar i Ett hem att växa i. I första hand kommer vi att prioritera regionala utbildningar som administreras av regionala utvecklingsledare, men vi kommer även att erbjuda några utbildningar i egen regi på Socialstyrelsen.

Kursledarutbildningarna vänder sig till dem som ska utbilda familjehem i Ett hem att växa i och som inte tidigare deltagit i någon kursledarutbildning. Det är en utbildning i att använda materialet, deltagarna förväntas redan ha grundläggande kunskaper inom området familjehemsvård.

För information om hur planering, inbjudningar och anmälningar ser ut i respektive region, kontakta den regionala utvecklingsledaren i respektive län. Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

Mer information om de kursledarutbildningar som genomförs hos oss finns i Socialstyrelsens utbildningsportal. Där kan du även anmäla dig.