Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB

I början av 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Programmet bestod av fyra delprojekt som rapporterades till regeringen i juni 2012.

I satsningen tog myndigheten fram

Material från regionala konferenser

För att sprida kunskap om innehållet arrangerades sex regionala konferenser. Här kan du titta på webb-tv från konferenserna och ladda ner presentationsmaterial.

Webb-tv

Konferensen Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB

Presentationer

Trygg och säker vård i familjehem och HVB, om barn och unga i familjehem och HVB och Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.
Berith Josefsson, Marita Minell och Monica Jacobson

Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar, om vägledningen om placerade barns skolgång och hälsa.
Petra Rinman, Eva-Lotta Eriksson

Sammanbrott i placeringar med stöd av SKL:s modell för händelseanalys, om metoder för risk- och händelseanalys.
Ia Lönngren

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem.
Solveig Freby

BRA-fam, en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem.
Pia Kyhle Westermark

Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering
Birgitta Svensson