Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Stöd och information om endometrios

Svår mensvärk är det vanligaste symtomet på endometrios. Endometrios drabbar cirka 250 000 personer. I dag kan det ta flera år för en patient att få sin diagnos och relevant behandling. Tidig upptäckt kan minska den tiden.

Alla med endometrios har inte besvär av sin sjukdom, men de som har det behöver tidigt få en professionell bedömning och rätt behandling. Här hittar du som arbetar i hälso- och sjukvården utbildning och informationsmaterial om vård vid endometrios. Materialet ska stödja införandet av de nationella riktlinjerna om vård vid endometrios.

Webbutbildning om vård vid endometrios

I webbutbildningen får du lära dig mer om endometrios och hur sjukdomen diagnostiseras och behandlas. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och utveckla arbetssätt. Den innehåller interaktiva övningar, teori, filmatiserade fallbeskrivningar samt intervjuer med experter.

Utbildningsmaterial i tre delar

Du kan välja delar som du är intresserad av och sprida ut inlärningen vid flera tillfällen samt anpassa utbildningen utifrån de lokala förutsättningar som finns inom din verksamhet.

Du hittar webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Titta gärna på filmen och få en kort introduktion till utbildningen.

Det här är endometrios är en informationsdel som riktar sig till alla personer. Den samlar kunskap om hur sjukdomen uppkommer, diagnostiseras och behandlas. Informationen är öppen, tillgänglig och sökbar.

Tre berättelser – att bemöta personer med endometrios är en grundutbildning som riktar sig till all vårdpersonal men främst till personer som arbetar inom elevhälsa, ungdomsmottagningar och primärvård. Här får du veta hur det kan vara att leva med endometrios och vilken betydelse omhändertagande och bemötande har för dessa patienter. Titta gärna på filmerna för att få en kort information om fallen.

Endometrios – om diagnos, behandling och omvårdnad är en fördjupningsutbildning som riktar sig till kliniskt yrkesverksamma personer med specialistkompetens, exempelvis allmänläkare, gynekologer, smärtläkare och fysioterapeuter. Den består att fyra fallbeskrivningar och knyter an till rekommendationer inom diagnostik, behandling och omvårdnad, multiprofessionella team samt strukturerad dokumentation och uppföljning.

Utbildningen är gratis för alla verksamheter. För att starta alla utbildningsdelar måste du logga in. Om du är ny användare behöver du först registrera dig och fylla i dina användaruppgifter. Det finns också möjlighet att skriva ut kursbevis.

Informationsmaterial

Stödet riktar sig primärt till dig som i ditt arbete möter unga personer, 12–25 år, exempelvis inom elevhälsa, vårdcentral och ungdomsmottagning. Materialet syftar till att öka kännedomen om sjukdomen samt ge kunskap om vikten av tidig upptäck och vilken hjälp som finns att få. Materialet innehåller utbildningsfilm, informationsbroschyrer och affisch.

Utbildningsfilm – En berättelse om Carolina

Filmen är ca 5 min lång och riktar sig till dig som arbetar i vården. Den fokuserar på vikten av tidig upptäckt av endometrios.

På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

 

Broschyrer och affisch

Här kan du ladda ner och beställa material kostnadsfritt. Det riktar sig till dig som arbetar i vården och till patienter i mötet med vården.

Beställ eller ladda ner affisch

Beställ eller ladda ner broschyr till dig som arbetar i vården

Beställ eller ladda ner broschyr till dig som är patient