Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Assisterad befruktning

Den eller de som är ofrivilligt barnlösa kan ha rätt till assisterad befruktning och IVF. Par och ensamstående får tillgång till assisterad befruktning på samma villkor.

Nationellt Kunskapsstöd om assisterad befruktning med donerade könsceller

Nu finns ett kunskapsstöd om assisterad befruktning med donerade könsceller. Kunskapsstödet vänder sig i första hand till professionen och är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om den särskilda prövning som ska göras av dem som ansöker om assisterad befruktning. Det syftar till att vägleda hälso- och sjukvården i utredningen och bedömningen.

Stödet har fokus på 

  • den prövning som ska ske av de blivande föräldrarnas psykologiska och sociala förhållanden
  • om hur vården kan stödja och informera föräldrarna om hur de kan prata med barnet om dess genetiska ursprung.

Under temat samtal med barn om deras gemensamma ursprung på Kunskapsguiden.se finns mer information om hur föräldrar kan prata med barn i olika åldrar, och hur barnet kan få veta mer om sitt ursprung. Här finns även information till professionen om hur stöd kan ges till föräldrarna.

Den som efter den särskilda prövningen hos hälso- och sjukvården får ett beslut om att donationsbehandling inte kan medges, kan begära att Socialstyrelsens rättsliga råd prövar frågan. För mer information kontakta handläggare på rådets kansli via Socialstyrelsens växel, 075-247 30 00.

Frystid för befruktade ägg

Enligt lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa får ett ägg bevaras i fryst tillstånd högst fem år, alternativt en längre tid som Socialstyrelsen bestämt. Antalet ansökningar om förlängd frystid har minskat radikalt sedan den tillåtna frystiden i juli 1998 förlängdes från ett till fem år.

Socialstyrelsen fattar beslut om förlängd frystid för befruktade ägg.

 

Fakta

Assisterad befruktning kan ske på olika sätt. Spermier kan injiceras direkt i kvinnas livmoder genom insemination. Könsceller kan också föras samman i ett provrör utanför kroppen, så kallad IVF in vitro fertilisering. Ett annat sätt är att en spermie förs in manuellt till ett ägg, intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI. Efter några dagar förs embryot in i kvinnans livmoder.