Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Abort

Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen.

Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras om Socialstyrelsen har givit tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern.

Individuell prövning baseras på läkar- och kuratorsutredning

Socialstyrelsens rättsliga råd prövar individuellt om synnerliga skäl föreligger. Prövningen grundar sig på en läkar- och kuratorsutredning.

Kontakta Socialstyrelsens växel (075-247 30 00) om du har frågor om Rättsliga rådets verksamhet eller behöver komma i kontakt med handläggare på Rättsliga rådets kansli.

Rättsliga rådets kansli har telefontid måndag–torsdag klockan 9.00–11.00 samt torsdag klockan 13.00-15.00 och fredag klockan 10.00–12.00.

Känner du till ditt ärendes diarienummer är det bra om du uppger det vid kontakt med Rättsliga rådet. Inkomna ärenden behandlas i turordning. Om din ansökan behöver kompletteras kan personal från kansliet komma att kontakta dig.