Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Graviditet och förlossning

I Sverige sker närmare 100 000 förlossningar varje år. I ett långt perspektiv har det skett oerhörda förbättringar av hälsan för både kvinnor och barn i samband med graviditet och förlossning.

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för mödrahälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kunskapsstödet är en sammanställning av befintliga kunskapsunderlag. Det är inte en självständig vägledning utan den refererar till olika dokument. En vägledning för vård av extremt för tidigt födda barn har också publicerats. Mer om satsningen finns att läsa på sidan om barns hälsa.

Nationella indikationer

De nationella medicinska indikationerna tar upp indikationer för en viss åtgärd i en specifik beslutssituation och riktar sig i första hand till kliniskt verksamma.

Indikationer för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikationer för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning