Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Information till ensamkommande barn om första tiden i Sverige

Filmen Vad händer nu? vänder sig till ensamkommande barn under 18 år. Den handlar om första tiden i Sverige. Filmen kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning. För familjehem finns en informationsskrift.

Alla barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem. För att kunna vara det behöver de tillgång till relevant information. Med materialet Vad händer nu? vill Socialstyrelsen öka möjligheterna för ensamkommande barn att få grundläggande och likvärdig information i ett tidigt skede.

Om filmen

Filmen ska ge ensamkommande barn en överblick över vad som kommer att hända under deras första tid i Sverige och vilka personer eller myndigheter de kommer att möta. Den tar även upp en del av barnens rättigheter. Den animerade filmen följer en ensamkommande asylsökande pojke från det att han kommer till Sverige tills han fått ett beslut på sin ansökan om asyl.

Filmen finns i två versioner och på flera språk

En version av filmen vänder sig till ensamkommande barn som är placerade på ett HVB, och en annan version till ensamkommande barn som placeras i familjehem. Filmerna finns på svenska och elva andra språk.

Handledning om filmen för HVB och socialtjänst

För dig som ska visa filmen finns en handledning som beskriver hur och när du kan använda filmen och vad du kan tänka på när du samtalar med barnet om filmen. Handledningen ger också kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och andra frågor, till exempel olika personers roller och ansvar. I socialtjänstens handledning kan du också läsa om andra användningsområden för filmen, till exempel i arbetet med rekrytering och utbildning av familjehem.

Handledning för personal på HVB
Handledning för personal inom socialtjänsten

Informationsskrift om filmen för familjehem

För familjehem som tar emot ensamkommande barn finns en informationsskrift om filmen. Den påminner i sin struktur om de handledningar som finns för personal inom socialtjänst och HVB men ger mer kunskap om bemötande, delar av asylprocessen och användningen av filmen.

Informationsskriften ska kunna användas vid introduktion av nya familjehem. Erfarna familjehem som deltagit i en grundutbildning för familjehem ska också kunna använda skriften. Utöver det kan den användas vid grupputbildningar som komplement till utbildningen Ett hem att växa i.

Om filmen Vad händer nu? – Information till jourhem och familjehem om hur filmen kan användas för att stödja ensamkommande barn

Film för barn på HVB

Kan du inte se filmerna? Pröva en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

Filmen på svenska:

 

Filmen på engelska:

 

På Youtube hittar du filmen Vad händer nu? för barn i HVB på svenska, engelska och följande språk:

Film för barn i familjehem

Filmen på svenska:

 

Filmen på engelska:

 

På YouTube hittar du även filmen Vad händer nu? för barn i familjehem på svenska, engelska och följande språk:

Material för att sprida information om filmerna

Affisch om filmen på olika språk

Affisch i A3-format som främst är tänkt att användas av HVB och socialtjänsten. Affischen vänder sig till ensamkommande barn och innehåller kortfattad information om filmen och var den kan hittas på olika språk.

Affisch

Informationsblad om filmen till ensamkommande barn

Informationsbladet i A4-format vänder sig till ensamkommande barn. Det innehåller kort information om filmen och var man kan hitta den på svenska och elva andra språk.

Informationsblad

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn?

Det finns även en tredje version av filmen som heter: Vad möter ett ensamkommande barn i Sverige? Filmen vänder sig till dig som vill veta mer om ensamkommandes första tid i Sverige, eller som vill göra en insats som till exempel god man, familjehem eller kontaktperson. Filmen kan även användas av socialtjänsten i olika sammanhang, exempelvis vid informationsträffar med familjehem och kontaktpersoner. Filmen hittar du genom länken nedan.

Gör en insats för ensamkommande barn

Kontakt

Marie-Anne Karlsson
075-247 42 05