Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Utbildningar i BBIC

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt utbildningar för blivande BBIC-utbildare.

Utbildningen riktar sig till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens. Den leder till att du får utbilda lokalt, regionalt och ge information till samverkanspartners. Det är inte en grundutbildning, utan du förväntas ha grundläggande kunskaper i BBIC.

Maximalt två personer får anmälas från varje kommun eller stadsdel till varje utbildnings tillfälle. Om du inte är behörig att delta i utbildningen och ändå anmäler dig kommer vi att ta bort din anmälan.

För att kunna anmäla dig till ett kurstillfälle behöver du logga in i Socialstyrelsens utbildningsportal. Klicka på Logga in eller Gå till kurs i kursbeskrivningen för att skaffa ett användarkonto.

Till kursen BBIC för utbildare  

Grundutbildning i BBIC

Du får din grundutbildning i BBIC på din arbetsplats eller regionalt om du arbetar med socialtjänstens barn- och ungdomsvård i en kommun som har BBIC-licens. Kontakta den som är BBIC-ansvarig i din kommun eller stadsdel.

Konsulter och anställda på HVB-hem

Socialstyrelsen utbildar inte konsulter eller anställda på HVB-hem, utan enbart personal som arbetar inom socialtjänsten och som ska bli BBIC-utbildare. BBIC är ett arbetssätt för socialtjänstens myndighetsutövning och det finns inget stöd för utförare. Socialnämnden kan ge information om BBIC till samverkanspartners om de gör bedömningen att det främjar samarbetet.

Du kan få kunskap om BBIC genom att läsa Grundbok i BBIC.

Samverkanspartners

En BBIC-utbildare i en kommun kan ge information till samverkanspartners, under förutsättning att de anser att informationen behövs för samverkan.

Du kan själv skaffa dig kunskaper om BBIC genom att läsa Grundbok i BBIC.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00