Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Här kan du bland annat följa hur många patienter som behandlas, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om det är lika många kvinnor som män som behandlas inom nationell högspecialiserad vård. Du kan också se väntetider till vårdenheterna och viktiga vårdresultat, såsom överlevnad och vanliga komplikationer.

Mer om inrapportering av data och olika statistiska begrepp.

För att använda webbplatsen på bästa möjliga sätt är andra webbläsare än Internet Explorer att föredra, till exempel Chrome, Edge, Mozilla Firefox och Safari.

Tänk på att statistiken inte är tillräcklig för att värdera rikets eller en enhets resultat. Den ger en indikation på om det behövs djupare analyser.

Bakgrundsmått

Bakgrundsmåtten ger en bild av hur många patienterna är, hur många behandlingar de har fått, var de kommer ifrån och hur sjuka de är när de behandlas. Behandlingsår visas längst upp till vänster i diagrammet. Du kan välja vilket eller vilka år som visas i de fall som det finns data från flera år.

Senast uppdaterad:
Publicerad:

Kontakt

Har du frågor om den årliga uppföljningen av nationell högspecialiserad vård kan du kontakta Socialstyrelsen via mejladressen nedan. Gäller frågorna de nationella vårdenheternas resultat vänligen kontakta respektive vårdgivare (NHV-enhet).

E-post: nhv@socialstyrelsen.se