Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Vem får jobba i vården?

De som arbetar i vissa yrken inom vården måste ha legitimation. Det finns 21 reglerade yrken.

Att ett yrke är reglerat innebär att man kan ha ensamrätt till ett yrke, eller att yrkestiteln eller specialistbeteckningen är skyddad.

Legitimation för att få arbeta i vården

De som är utbildade till något av de reglerade yrkena kan ansöka om legitimation för att arbeta i vården. Även de som redan har en legitimation i ett annat land behöver en svensk legitimation.

Vad är ett reglerat yrke?

Personer som utövar reglerade yrken

  • har en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter
  • har ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården
  • kan vända sig direkt till allmänheten, till exempel i egenskap av fria yrkesutövare
  • kan få sin legitimation indragen om de missköter sig allvarligt.

I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning.

Ensamrätt till yrket

Ensamrätt till yrket innebär att endast den som har legitimation eller särskilt förordnande får utöva yrket och använda titeln. I Sverige gäller det apotekare, barnmorskor, läkare, receptarier och tandläkare.

Det är straffbart att arbeta i ett yrke som man inte har legitimation för.

Skyddad yrkestitel

Skyddad yrkestitel innebär att titeln bara får användas av den som har legitimation. I Sverige gäller det apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorskor, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarier, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.

Skyldigheter för den som har legitimation

Den som har legitimation är till exempel skyldig att

  • utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • föra patientjournal
  • rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Även andra som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara skyldiga att föra journal och rapportera skador.

Att anställa eller anordna praktik för icke-legitimerade

I vissa fall kan landstingen anställa och anordna praktik för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och receptarier utan legitimation. Det gäller på vissa villkor och i vissa anställningsformer. I en del fall kan landstingen behöva ansöka om ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.