Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Läkare SOSFS 2008:17

Här ansöker du som är utbildad i Sverige om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2008:17.

Dessa anvisningar gäller bevis om specialistkompetens för sökande som fullgjort sin ST i Sverige. Detta material bör läsas parallellt med föreskriften SOSFS 2008:17.

Påbörjad ST före den 1 maj 2015

Om du har påbörjat din ST enligt regelverket 2008:17 har du möjlighet att fullfölja den fram till 30 april 2022. Du kan också välja att ansöka om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2015:8. Läs mer om detta i Frågor och svar om läkarnas ST.

Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om läkarnas ST. Klicka på länken nedan och gå sedan till den frågekategori som din fråga gäller.

Frågor och svar om läkarnas ST

Sänd in följande handlingar som original till Socialstyrelsen:

Fullständigt ifylld ansökningsblankett

Ladda ner blankett för ansökan om specialistkompetens 
Blanketten ska skrivas under av den sökande och två personer som intygar uppgifternas riktighet.

Intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

Ladda ner blankett för intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

Intyg om klinisk tjänstgöring

Ladda ner blankett för Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende klinisk tjänstgöring 

Intyg om auskultation

Ladda ner blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende auskultation

Intyg om kurs

Ladda ner blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs 
Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska även den redovisas på Socialstyrelsens kursintyg. Din handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilken eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Intyg om skriftligt individuellt arbete

Ladda ner blankett för intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt arbete

Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete

Ladda ner blankett för Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende om kvalitets- och utvecklingsarbete

Ansökningsavgift 2 300 kr

Betalas in på BankGirokonto 790-3750.
Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, till exempel utländska diplom.

Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.