Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Läkare SOSFS 2015:8

Här ansöker du som är utbildad i Sverige om specialistkompetensbevis enligt SOSFS 2015:8 från och med 1 maj 2015.

Dessa anvisningar gäller bevis om specialistkompetens för sökande som fullgjort sin ST i Sverige. Detta material bör läsas parallellt med föreskriften SOSFS 2015:8.

Nya specialiteter

I SOSFS 2015:8 finns sex nya specialiteter, arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin, skolhälsovård, vårdhygien och äldrepsykiatri.

Den som vill göra sin ST i en av de sex nya specialiteterna kan läsa mer om det i Frågor och svar om läkarnas ST

Frågor och svar

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna om läkarnas ST. Klicka på länken nedan och gå sedan till den frågekategori som din fråga gäller.

Frågor och svar om läkarnas ST

Sänd in följande handlingar som original till Socialstyrelsen:

Fullständigt ifylld ansökningsblankett

Ladda ner blankett för ansökan om bevis om specialkompetens  

Intyg om uppnådd specialistkompetens

Ladda ner intyg om uppnådd specialistkompetens enligt målbeskrivningarna för specialiseringstjänstgöring (ST) 

Intyg om auskultation

Ladda ner intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende auskultation

Intyg om klinisk tjänstgöring under handledning

Ladda ner intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om kurs

Ladda ner intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kurs
Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska även den redovisas på Socialstyrelsens kursintyg. Din handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilken eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen.

Intyg om kvalitets- och utvecklingsarbete

Ladda ner intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende kvalitets- och  utvecklingsarbete

Intyg om självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Ladda ner intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav avseende självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland

Ladda ner intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland

Intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland avseende uppnådd specialistkompetens

Ladda ner intyg om uppfyllda kompetenskrav för specialistläkare från tredjeland avseende uppnådd specialistkompetens

 

Ansökningsavgift 2 300 kronor

Betalas in på BankGirokonto 790-3750.
Observera att i meddelanderutan ska du enbart skriva personnummer (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat.

Övrig information

Socialstyrelsens intyg ska skickas in som original. Andra intyg som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, till exempel utländska diplom.

Specialistkompetensbeviset gäller från samma datum som Socialstyrelsen fattar beslut om att bevilja din ansökan.

Beviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset förkomma kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.