Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Målbeskrivningar i läkarnas ST (SOSFS 2008:17)

Här kan du ladda ner och skriva ut vad som gäller för de olika specialiteterna.

Alla målbeskrivningar finns även samlade i en publikation som du kan ladda ner eller beställa.

Basspecialitet

Grenspecialitet

Kirurgiska specialiteter
Kirurgi Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi Handkirurgi
Anestesi och intensivvård
Obstetrik och gynekologi
Öron-, näs- och halssjukdomar Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar
Ögonsjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter
Internmedicin Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi
Geriatrik
Barnmedicinska specialiteter
Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi
Barnonkologi
Barnkardiologi
Psykiatriska specialiteter
Psykiatri Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
Bild- och funktionsmedicinska specialiteter
Bild- och funktionsmedicin Klinisk fysiologi
Nuklearmedicin
Neuroradiologi
Laboratoriemedicinska specialiteter
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk bakteriologi och virologi
Klinisk kemi
Klinisk farmakologi
Klinisk patologi
Rättsmedicin
Neurospecialiteter
Neurologi
Neurokirurgi
Klinisk neurofysiologi
Rehabiliteringsmedicin
Enskilda basspecialiteter
Allmänmedicin
Onkologi Gynekologisk onkologi
Infektionsmedicin
Klinisk genetik
Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar
Reumatologi
Socialmedicin
Tilläggsspecialiteter
Akutsjukvård
Smärtlindring

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Läkarnas ST