Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Bevis om specialistkompetens för utbildade i Sverige

Informationen på dessa sidor gäller för dig som är läkare eller tandläkare och vill ansöka om bevis om specialistkompetens och har genomgått din utbilding i Sverige. Du som är optiker kan ansöka om särskild behörighet som kontaktlinsoptiker.

Läkare

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas spe-cialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket.

Övergångsregler gör det möjligt för läkare som redan påbörjat sin ST att fullfölja denna utifrån det gamla regelverket (SOSFS 2008:17 med mål-beskrivningar) fram till den 30 april 2022. Det går också att ansöka enligt den nya föreskriften, SOSFS 2015:8, även om man påbörjat sin ST före den 1 maj 2015, För att kunna göra det måste samtliga krav i den nya målbeskrivningen för specialiteten vara uppfyllda.

En ansökan enligt SOSFS 2015:8 ska alltid göras på de SOSFS-intyg som tillhör den författningen. Den huvudansvarige handledaren ska skriva på intyget och ange vilken eller vilka delmål i den nya målbeskrivningen som utbildningsaktiviten avser. I och med detta överförs informationen i tidigare intyg till de intyg som hör till SOSFS 2015:8. De gamla intygen behöver inte skickas med i ansökan.

Läs mer om målbeskrivningar, anvisningar och frågor och svar för respektive regelverk genom att klicka på länkarna nedan. Du hittar också de intyg som krävs för att ansöka om specialistkompetensbevis.

Tandläkare

Ansökan om bevis om specialistkompetens för dig som är utbildad i Sverige.