Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Annan behörighet

Du som vill jobba i hälso- och sjukvården kan i vissa fall behöva ansöka om behörighet för att få göra olika arbetsuppgifter eller för att få använda en titel.

Vad du behöver göra för att ansöka om behörighet skiljer sig lite åt beroende på var du är utbildad och vilken typ av behörighet du ansöker om.

För dig som är utbildad i Sverige

Ansök om kontaktlinsbehörighet för optiker

Ansök om rekvisitionsrätt för optiker

För dig som är utbildad utanför Sverige

Ansök om behörighet för att få utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Ansök om kontaktlinsbehörighet för optiker

Ansök om rekvisitionsrätt för optiker

Ansök om rätt att få kalla dig specialistsjuksköterska

Kontakt