Om du inte är nöjd med tandvården

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med tandvården som du inte är nöjd med är det viktigt att lämna synpunkter och klagomål. Här får du information om hur du gör.

Vänd dig dit du fick tandvård

Kontakta den mottagning där du eller din närstående fick tandvård. De är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål. De ska svara på dina klagomål och om det behövs vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. I många fall kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet.

Berätta så konkret som möjligt

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter eller klagomål på. Det är bra om din berättelse innehåller en beskrivning av vad som hänt och vilka konsekvenser det fått för dig eller din närstående.

Du ska få svar så snart som möjligt

När du har lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot det. Verksamheten bör därefter svara på ditt ärende inom fyra veckor. Om du är under 18 år bör du få ett svar tidigare än så. Du ska få ett svar som du kan förstå. Du kan få svaret muntligt på telefon eller vid ett möte. Du kan också få det skriftligt. Svaret ska innehålla en förklaring till det som hänt.

Om du har behandlats inom Folktandvården eller regionfinansierad tandvård

Om du inte är nöjd med en mottagning inom Folktandvården eller tandvård som finansieras av regionen, till exempel barntandvård hos en privat tandläkarmottagning, kan du kontakta patientnämnden i din region.

Patientnämnden är en opartisk instans som finns i alla regioner och som kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för en skada du fått i samband med tandvård. Patientnämnden utreder inte klagomål utan fungerar som en länk till verksamheten.

Läs mer om hur du kan klaga på vården och hitta din patientnämnd på 1177 Vårdguiden

Om du har behandlats på en privat tandläkarmottagning

Du som behandlats på en privat tandläkarmottagning kan inte kontakta patientnämnden, om det inte gäller tandvård som regioner finansierar. Men du kan få stöd på annat sätt.

Om du har varit hos en tandläkarmottagning som drivs av Praktikertjänst kan du vända dig till praktikertjänst reklamationsnämnd.

Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i branschorganisationen Privattandläkarna kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen (PTU). Då måste dina klagomål först ha utretts på mottagningen där du varit. Genom PTU kan du komma i kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Om du vill begära ekonomisk ersättning

Blir du skadad när du har fått tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen som alla tandvårdsmottagningar måste ha.

Om skadan har inträffat inom Folktandvården eller tandvård som finansieras av regionen, till exempel barntandvård hos privata tandläkarmottagningar, kan du kontakta Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf).

Om skadan inträffat på en privat tandläkarmottagning, ska du vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag.

Skada på grund av ett läkemedel

Om du har blivit skadad av ett läkemedel, ska du kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: