Kvartals- och årsstatistik för år 2020

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation för år 2020 baserad på donationsregistret.

Under 2020 anmälde cirka 96 % ja till donation och cirka 4 % anmälde nej till donation. Fördelning av antalet anmälningar per kön är 67 % kvinnor och 33 % män.

Figur 1, 2, 3 och 4 innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret (*).

Figur 1. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 1 2020.PNG

Figur 2. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 2 2020.PNG

Figur 3.Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 3 2020.PNG

Figur 4. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 4 2020

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: