Kvartals- och årsstatistik över anmälningar till donationsregistret

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation baserad på donationsregistret. Längst ner på sidan finns statistik över det totala antalet anmälningar per år.

Figur 1 och 2 innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret (*).

Figur 1. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 1 2020.PNG

Figur 2. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 2 2020.PNG

 

Figur 3 visar det totala antalet anmälningar per år under de senaste 10 åren.

Figur 3 Antalet anmälningar rörande ställningstagande till organ- och vävnadsdonation (år).PNG

Under 2019 anmälde knappt 99% ja till donation och cirka 1 % anmälde nej till donation. Fördelning av antalet anmälningar per kön är 60 % kvinnor och 40 % män.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefonnummer: 075-247 30 00
Publicerad: