Kvartals- och årsstatistik över anmälningar till donationsregistret

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation baserad på donationsregistret. Längst ner på sidan finns statistik över det totala antalet anmälningar per år.

Figuren nedan innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret (*).

Figur 6 (002).png

Statistik donationsregistret kvartal 1 år 2021

Figur 5 visar det totala antalet anmälningar per år under de senaste 10 åren.

Figur 4. Antalet anmälningar rörande ställningstagande till organ- och vävnadsdonation (år).PNG

Under 2020 anmälde cirka 96 % ja till donation och cirka 4 % anmälde nej till donation. Fördelning av antalet anmälningar per kön är 67 % kvinnor och 33 % män. 

Kvartalsstatistik för år 2020

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: