Anmälningar Donationsveckan 2021

På den här sidan kan du se hur många som har registrerat sitt ställningstagande i donationsregistret under Donationsveckan den 8–14 november. Vi visar även antalet anmälningar per dag samt antalet anmälningar per län.

Siffran nedan visar totala antalet personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret till och med den 14 november.

Antal personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret: 

Fotnot: Totalsiffran inkluderar endast registreringar med bank-id för de senaste 30 dagarna.

Diagrammet nedan visar totalt antal anmälningar till donationsregistret som skett per dag under Donationsveckan, det vill säga antalet ja eller nej till donation samt antalet avregistreringar. Under en vecka utan extra informationsinsatser inkommer ca 400–800 anmälningar i donationsregistret.

Antal anmälningar till donationsregistret per dag

Antal anmälningar till donationsregistret per dag

Diagrammet nedan visar antalet anmälningar per län fram till och med den 14 november.

Antal anmälningar till donationsregistret per län

Tidsperiod: Vecka 45, Donationsveckan

Anmälningar per län

Fotnot: Adress saknas* avser inkomna anmälningar där adress saknas på grund av skyddad identitet eller att person flyttat ut från Sverige.

Siffrorna hämtades 2021-11-15 kl 11:25

Senast uppdaterad:
Publicerad: