Kvartals- och årsstatistik för år 2022, 2021 och år 2020

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation för år 2022, 2021 och år 2020 baserad på donationsregistret.

Kvartalsstatistik 2022

Figurerna innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret.

Första kvartalet 2022

Tabell som visar statstik för antal anmälningar till donationsregistret första kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

Tabell som visar statstik för antal anmälningar till donationsregistret andra kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022

Tabell som visar statstik för antal anmälningar till donationsregistret tredje kvartalet 2022

Fjärde kvartalet 2022

Tabell som visar statstik för antal anmälningar till donationsregistret fjärde kvartalet 2022

Statistik år 2021

Figuren innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret.

Figur 6 (002).png

Statistik donationsregistret kvartal 1 år 2021

donation_anmalningar_donationsregistret_kvartal4-2021.jpg

Statistik år 2020

Figurerna innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret.

Figur 1. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 1 2020.PNG

Figur 2. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 2 2020.PNG

Figur 3.Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 3 2020.PNG

Figur 4. Antal anmälningar till donationsregistret under kvartal 4 2020

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: