Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.

För att våld mot äldre människor ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt behöver personer som arbetar med äldre först och främst få kunskaper om hur man känner igen tecken på våld.

Utbildningspaket Om våld mot äldre

”Om våld mot äldre” är en utbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Utbildningen kan genomföras via webben, i dator, mobil och surfplatta eller genom nedladdningsbara text- och övningshäften.

För dig som vill uppmärksamma utbildningen har vi tagit fram en affisch.

Upptäcka

För att våld mot äldre människor ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt behöver personer som arbetar med äldre först och främst få kunskaper om hur man känner igen tecken på våld. 

Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld.

Stödja

Det är viktigt att  stöd och hjälp utgår ifrån individens specifika behov för att hantera det inträffade och att det erbjuds i ett tidigt skede. Insatser kan också behövas akut, men även på kort och lång sikt. Den som utsatts för våld kan behöva rådgivande och stödjande samtal inför kontakt med hälso- och sjukvården eller andra myndigheter. Han eller hon kan också behöva ekonomiskt bistånd eller få hjälp till annat boende, temporärt eller permanent.

Förebygga

Professioner som arbetar med äldre människor behöver arbeta var för sig och i samverkan för att förebygga våld. Kommuner och andra kan:

  • ge information till äldre personer som inte har insatser från äldreomsorgen om deras rätt till olika former av stöd och hjälp, genom hembesök eller i skriftligt material.
  • ge anhörigvårdare kunskap och ge extra stöd.

Särskilda insatser till anhörigvårdare kan hjälpa

    Hembesök, extra stöd, avlösning och hjälp att planera vården är exempel på insatser till anhörigvårdare. Utbildning och stöd för att hantera kommunikationsproblem med och beteendeförändringar hos den äldre kan leda till minskad spänning, depression och ångest hos anhörigvårdare.