Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

I Sveriges kommuner finns en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag.

I många kommuner arbetar man redan på olika sätt med den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Införandet av lokala värdighetsgarantier är ett exempel på detta.

Samtidigt är arbetet med lokala värdighetsgarantier inte alltid självklart och enkelt i vissa kommuner, utan kan innebära utmaningar kring både genomförande och förankring.

Webbinarier för inspiration till det fortsatta arbetet

För att inspirera till fortsatt arbete och uppmärksamma goda exempel arrangerade vi november 2014 en serie webbinarier om lokala värdighetsgarantier. Under webbinarierna träffades olika kommuner i ett virtuellt mötesrum för att nätverka och dela med sig av sina erfarenheter i ämnet.

För dig som vill ta del av något webbinarium finns det inspelningar från de olika tillfällena på temasidorna om Lokala värdighetsgarantier på kunskapsguiden.se.  Där finns också tre inspirationsfilmer på temat lokala värdighetsgarantier. De handlar om hur några kommuner har arbetat med sina värdighetsgarantier, hur de följt upp dem och vad som hjälpt dem att lyckas.

Värdighetsgarantierna ska ge mervärde och ökad trygghet i vardagen

Eftersom varje kommun är ytterst ansvarig för kvalitetsnivån i de äldre-omsorgstjänster de erbjuder, kan värdighetsgarantierna se helt olika ut i olika kommuner.

Syftet är dock att förtydliga, främst för de äldre och deras närstående, vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg.

Det handlar inte bara om vad som ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre en känsla av ökad delaktighet och trygghet i vardagen.

Beslut om fördelning av prestationsersättning

För att stimulera och inspirera kommunerna till ett konkret och engagerat arbete kring lokala värdighetsgarantier fanns det prestationsersättning att söka för 2014. Hur ersättningen har fördelats kan läsas i Fördelning av statsbidrag för lokala värdighetsgarantier 2014