Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Demens

Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen gjort en utvärdering, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna inom området. En liknande utvärdering gjordes 2014, vilket gör att det går att se hur vården och omsorgen har förändrats över tid.

Resultaten från utvärderingen visar bland att:

  • Andelen kommuner med multiprofessionella demensteam har minskat, och det är ovanligt med gränsöverskridande team där även personal från landstinget ingår
  • Andelen personer i särskilt boende som behandlas med antipsykosmedel ökar igen, efter att ha minskat under ett antal år
  • Det finns brister när det gäller möjligheten till handledning och reflektion – framförallt inom hemtjänsten
  • Det är vanligare att personer inom primärvården får en fullständig basal demensutredning, vilket gör att de får rätt diagnos
  • Fler behandlas med demensläkemedel, men förskrivningen skiljer sig stort mellan olika landsting
  • Bland personer födda utanför Norden är det färre som får behandling med demensläkemedel. Däremot behandlas dessa grupper i högre grad med antipsykosmedel.

Publicerat om detta ämne