Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Mat för äldre

Rätt mat och näring är avgörande för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas.

Därför har Socialstyrelsen föreskrifter som trädde i kraft den 1 januari 2015. De bindande reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Läs mer i Meddelandebladet om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Rutiner för att upptäcka dold undernäring

Undernäring är många gånger ett dolt problem som man behöver ha kompetens för att upptäcka. Det kräver att vården och omsorgen arbetar systematiskt utifrån rutiner. Hemtjänstpersonalen måste exempelvis veta hur den ska reagera på varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna matlådor.

Vägledning med praktiskt stöd

Som ett komplement till föreskrifterna har Socialstyrelsen sedan tidigare tagit fram en vägledning – Näring för god vård och omsorg. I den finns praktiskt stöd till hur vården och omsorgen kan arbeta för att förebygga och behandla undernäring.

Positiv upplevelse viktigt

Det är viktigt att äldre personer får chans att uppleva måltiderna som något positivt. Får att nå dit behöver maten och måltidssituationerna i större utsträckning anpassas efter varje individs hälsa, smak och förutsättningar.

Kompetenser behöver mötas

Om socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar om mat och måltider för äldre, utifrån sina olika synsätt och kompetenser, kan många problem kopplade till måltider förebyggas. Det kan också behövas kommunikation med andra yrkesgrupper, som de som ansvarar för upphandling, för att förbättra maten.