Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Äldre och läkemedel

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt.

Socialstyrelsen har skärpt läkemedelsföreskrifterna och publicerat en vägledning om läkemedelsgenomgångar .

Läkemedel bakom många inläggningar av äldre

Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Enligt rapporten Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre – kartläggning och förslag till åtgärder går det att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna.

Vi har tidigare gett ut rapporten Äldre med regelbunden medicinering – Antalet läkemedel som riskmarkör som visade att en omfattande läkemedelsbehandling hos äldre signalerar en ökad risk för bland annat akutmottagningsbesök och död.

Lista på olämpliga läkemedel för äldre

En del läkemedel är som sagt direkt olämpliga för äldre personer och har en hög risk för biverkningar. Vi har därför också sammanställt vilka läkemedel det är i dokumentet Olämpliga läkemedel

Webbutbildningar 

Socialstyrelsen har i samråd med en rad aktörer inom och landstingen och  hälso- och sjukvården arbetat fram en webbutbildning för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.

Vi har även tagit fram en webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen är tänkt som en stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. 

Kontakt

Johan Fastbom
075-247 32 77

Utbildning

Webbutbildning: Läkemedelsbehandling av äldre

Webbutbildning Läkemedelsgenomgångar för äldre

Mer hos oss

Risker med läkemedel

Verktyg för säker läkemedelsanvändning

På djupet – en podd från Socialstyrelsen – Lyssna på avsnittet om fallolyckor och hur de kan förebyggas.

Balansera mera – nationell kampanj för att förebygga fallolyckor 

Mer hos andra

Seniormedicin.se ger fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Informationen baseras på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi.