Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Äldres hälsa

Ju äldre vi blir, desto större är risken för sjukdom och funktionsnedsättningar. Gruppen med omfattande funktionsnedsättningar, de mest sjuka äldre, blir allt större.

Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Läs mer om de nya reglerna

De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja.

Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov. Med modellen Individens behov i centrum kan äldre personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.