""

Yrkesintroduktion för sommarpersonal och nyanställda

Publicerad:
Ansvarar du för att introducera nyanställda som arbetar med personer med funktionsnedsättning eller inom äldreomsorgen? I så fall kan Kunskapsguidens stöd till yrkesintroduktion vara intressant för dig.

Nu är sommaren här och det behövs många nya krafter inom vården och omsorgen. En bra introduktion kan vara viktig för att de nyanställda ska trivas och för att de ska få rätt kompetens och kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg.

Kunskapsguidens stöd till yrkesintroduktion för baspersonal ger en samlad bild över vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Tanken är att materialet ska inspirera och ge stöd till dig som planerar för introduktion av nyanställda.

– I samband med semesterperioder kan stödet tillsammans med den lokala arbetsplatsintroduktionen underlätta för ny personal att ta del av den grundläggande kunskap som de behöver, säger Carina Wiström Bergstock, utredare på Socialstyrelsen.

Innehållet i yrkesintroduktionerna kan även användas av handläggare eller andra som söker kunskap inom området.