Webbsändning: Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?

Publicerad:
Se webbsändningen från vårt frukostseminarium "Barn och unga i riskzon för att begå brott – kan socialtjänsten göra mer?"

Seminariet direktsänds på vår webbplats den 12 februari med start klockan 08:30. Webbsändningen finns tillgänglig på webbplatsen efter seminariet. 

Om seminariet

Att skydda och hjälpa barn och unga med normbrytande beteende eller som begår brott är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Vilka samverkansformer finns runt barn och unga i riskzon för att begå eller återfalla i brott och vilka förebyggande insatser behövs?

Paneldeltagare

  • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen

  • Maria Lönegård, Polismästare, Utvecklingscentrum Mitt, Polisen

  • Lina Jallow, Projektledare, Våldspreventivt Center, Botkyrka kommun

  • Ebba Silfverstolpe Agardh, Undervisningsråd, Skolutvecklingsavdelningen, Skolverket

  • Jenny Rehnman, Chef för avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten

  • Moderator: Maria Gåsste, Presschef, Socialstyrelsen