Vårdpersonal sitter runt ett sammanträdesbord och samtalar.

Webbinarium om munhälsa i vård och omsorg

Publicerad:
Välkommen till ett webbinarium med fokus på hur vi tillsammans i vård och omsorg kan skapa förutsättningar för en god munhälsa.

En god munhälsa är central för hälsa och livskvalitet. Det skapas bäst när tandvård, övrig vård och omsorg arbetar tillsammans. Genom att individen sätts i centrum och de organisatoriska gränserna överbryggas. Då kan en vård skapas, som baseras på individens rättigheter och behov.

Men vems är ansvaret? Den här frågan och flera resoneras det om i seminariet.

Datum: 19 oktober
Tid: 8.30 – 9.30


På programmet

• Om integrerad munhälsa internationellt
• Hälsans bestämningsfaktorer
• Evidens för munnen som en del av kroppen
• Förflyttning mot en nära vård

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar inom tandvård, hälso- och sjukvård och omsorg – men alla intresserade är välkomna.

Läs mer om programmet och anmäl dig här